malarstwo i Ty - sztuka z bliska

Napisz/Zadzwoń

Decyzje życiowe

Żeby mieć możliwość podejmować decyzje życiowe potrzebny jest dystans taki, który pozwoli przedostać się świadomości istnienia takiej rzeczywistości duchowej. Kto podejmuje życiowe decyzje, jest ich świadom. Następnie trzeba zawalczyć o dostęp do pełnej informacji o tym, jakie życie oferuje drogi. Im więcej mamy na ten temat informacji, tym większą wolnością dysponujemy podejmując życiowe decyzje. Ale jakie decyzje są na pewno życiowymi? Czy to jest zawsze tak oczywiste? Takie, które mają ogromne znaczenie co do trwałego, dziejącego się po podjętej decyzji co najmniej przez kilka lat, sposobu życia. Te więc po pierwsze, które dotyczą stanu życia. Decyzje życiowe dotyczą wyboru stanu życia. Może to być stan świecki, stan kapłański (dotyczy tylko mężczyzn) oraz stan życia konsekrowanego. Życie zakonne może być zarówno świeckie, jaki i konsekrowane. Osoba duchowna może być zarówno osobą świecką (księża diecezjalni), jak i zakonnikiem (ojcowie lub bracia zakonni). Zazwyczaj ubiór pozwala domyślać się o jaki stan życia może chodzić, ale nie zawsze. Istnieją bowiem zgromadzenia zakonne bezhabitowe, a także zakony świeckie, które zakładają habity. Osoby zainteresowane tą tematyką zachęcam do przeglądania bloga poświęconego zakonom (w Polsce i na świecie). Ogromna ilość informacji na ten temat wraz ze zdjęciami pozwala dobrze zorientować się w niezwykłej różnorodności form takiego życia. Zachęcam do tej e-lektury zwłaszcza osoby chore, które spędzają w domach wiele czasu przed komputerem, gdyż jest to pasjonująca rzeczywistość aktualna i historyczna. Informacji jest tam tak wiele, że łatwo przychodzi myśl o tym, kto zadał sobie trud zbudowania takiego tematycznego bloga w kontekście życiowych decyzji. Autor bloga nie tylko sam spędził ogrom czasu przed komputerem, ale dzięki swojemu zaangażowaniu umożliwił wszystkim chętnym dostęp do informacji, które jak najbardziej trzeba mieć, żeby w ogóle mogła przyjść myśl o powołaniu do życia konsekrowanego.

Teresa Corazón

14 września 2021 r.

powrót