malarstwo i Ty - sztuka z bliska

Napisz/Zadzwoń

Nowości

O rozmowie

Różne typy rozmów

Gołębie 3, fot. RK

Rozmowa naturalna zwykle jest tym do czego się nie dystansujemy na tyle, żeby się nad nią bardzo zastanawiać. Inna jest rozmowa biznesowa, która często przemienia się w jakiś rodzaj negocjacji z oczekiwanym wynikiem. Do takiej rozmowy bywa, że się przygotowujemy, a po jej zakończeniu dokładnie analizujemy jej przebieg. Jeszcze innym typem rozmowy jest ta, która jest lekarstwem na jakiś omawiany problem. Niekoniecznie musi to być rozmowa terapeutyczna (z certyfikowanym terapeutą ww czasie terapeutycznej sesji). Częściej taka relacyjne wydarzenie jest rozmową kulturalną, czyli naturalną z zastosowaniem pewnych prostych umiejętności takich, jak uważne słuchanie, potwierdzanie wzajemne zrozumienia sensu wypowiedzi, wzajemna pomoc w dookreśleniu problemu, który trzeba przezwyciężyć. Następnie można wyróżnić rozmowę wspierającą, czyli taką, w której tylko jeden rozmówca jest czymś poszkodowany, a drugi jest wyłącznie tym, który potrafi udzielić rady, jak szkodę usunąć. Kolejnym przykładem rozmowy może być rozmowa, której celem jest spędzenie razem wolnego czasu. W takiej rozmowie chodzi właśnie o to, żeby pobyć razem, nacieszyć się obecnością tego drugiego człowieka, z którym dzielimy podobne wartości i z którym taki czas chcemy spędzić. To oczywiście nie wszystkie typy rozmów.

RK

15 września 2021 r.

powrót na stronę startową