malarstwo i Ty - sztuka z bliska

Napisz/Zadzwoń

Nowości

O decyzjach

Decyzje, co to takiego?

Gołębie 4, fot. RK

Decyzje to skutek, owoc pewnego rodzaju umiejętności, która jest możliwa do wykorzystania w warunkach osobistej wolności. Decyzje się podejmuje, decyzja zapada. Po decyzji można oczekiwać jakiejś zmiany lub czasem braku zmiany. Decyzja wynika z przemyśleń, z wagi za i przeciw, a podejmuje się ją na jakimś wyraźnym odcinku czasu, nawet jeśli dzieje się to bardzo szybko. Nie można uznać braku wolności przy podejmowaniu decyzji, czyli uznać jakiegoś skutku jakiegoś czynu za wyłącznie atawistyczne reagowanie pozbawione namysłu a w związku z tym także i decyzji tylko dlatego, że ktoś jakąś bardzo ważną decyzję podjął szybko. Nie można dlatego, że byłoby to wielką krzywdą zarówno dla ludzi zupełnie zwykłych, ale nawet dla bohaterów i odmową uznania ich za ludzi (za podmioty zdarzeń) w chwilach jakiś bardzo dużych zagrożeń. Ratować życie własne lub cudze, albo i własne, i cudze, to właśnie decydować w chwilach krytycznie trudnych.

RK

13 września 2021 r.